Avís legal

Identificació

De conformitat amb allò previst a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.amrpublicitat.com és un domini de l’empresa AMR PUBLICITAT SL, amb domicili situat a GIRONA, c/ Barcelona 3, 3-2 i amb telèfon 972202944.

La societat es denomina AMR PUBLICITAT, SL. Agència de Publicitat núm. 33GC. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Full GE 15061, Foli 163, Tom 793. NIF B 17439290.

Normes d’utilització

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc WEB així com dels continguts i serveis, d’acord amb la legislació aplicable en cada moment, la moral, i les bones costums generalment acceptades i de l’ordre públic.

Que prohibit realitzar, per la seva part, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent les introduccions de virus o similars.

Propietat intel·lectual

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que contenen, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels que AMR PUBLICITAT SL o les empreses del seu gruo en són titulars o amb llicències legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport sense l’autorització prèvia i expressa.

Responsabilitat

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de la màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostre voluntat.

AMR PUBLICITAT SL no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines WEB de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

AMR PUBLICITAT SL no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar, entre d’altres de:

  • Interferències, interrupcions, errades, omissions, averies telefòniques, retards, desconnexions en el funcionament del sistema, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del lloc WEB.
  • Errades produïdes per un mal funcionament dels navegadors o per un ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte del lloc WEB podrà ser reclamat per danys i perjudicis causats.

Tanmateix, l’usuari respondrà per qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”… o eines similars utilitzades amb la finalitat de demanar o extreure dades o de qualsevol altre actuació per la seva part que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.