Expressar en un llibre els valors, la missió i l’organització de l’empresa o repassar la seva història és una forma més de donar-la a conèixer, de promocionar-la i de reforçar la seva reputació i capacitat d’innovació. AMR s’encarrega de la recerca i sistematització de les dades, així com de la il·lustració, la redacció i l’edició dels llibres d’empresa per tal de documentar l’existència activa de les empreses durant un període determinat; i això sense deixar mai de remarcar un factor indispensable: la qualitat dels seus productes.