AMR és també reconeguda com a editora de llibres d’art de presentació molt acurada i de catàlegs d’exposicions temporals sobre diversos períodes històrics i esdeveniments culturals o sobre obres d’art de caràcter pictòric, escultòric o fotogràfic. AMR cobreix des del disseny i la impressió del cartell i els fulletons fins a l’elaboració i edició del catàleg i d’altres publicacions relacionades amb les exposicions.