El darrer departament que hem creat a AMR és el de captació i digitalització de documents i d’imatges en alta resolució. Aquest departament s’encarrega també de la creació d’arxius d’imatges i de fons documentals.