L’equip d’AMR vetlla perquè el packaging —o disseny de la imatge de la marca aplicat als envasos i formes de presentació del producte en qualsevol forma i material— cridi l’atenció del comprador i presenti una estètica adient als seus gustos i aspiracions.