Omet al contingut

Avís legal

Identificació

De conformitat amb allò previst a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.amrpublicitat.com és un domini de l’empresa AMR PUBLICITAT SL, amb domicili situat a GIRONA, c/ Barcelona 3, 3-2 i amb telèfon 972202944.

La societat es denomina AMR PUBLICITAT, SL. Agència de Publicitat núm. 33GC. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Full GE 15061, Foli 163, Tom 793. NIF B 17439290.

Normes d’utilització

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc WEB així com dels continguts i serveis, d’acord amb la legislació aplicable en cada moment, la moral, i les bones costums generalment acceptades i de l’ordre públic.

Que prohibit realitzar, per la seva part, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent les introduccions de virus o similars.

Propietat intel·lectual

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que contenen, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels que AMR PUBLICITAT SL o les empreses del seu gruo en són titulars o amb llicències legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport sense l’autorització prèvia i expressa.

Responsabiliatat

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de la màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostre voluntat.

AMR PUBLICITAT SL no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines WEB de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

AMR PUBLICITAT SL no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar, entre d’altres de:

  • Interferències, interrupcions, errades, omissions, averies telefòniques, retards, desconnexions en el funcionament del sistema, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del lloc WEB.
  • Errades produïdes per un mal funcionament dels navegadors o per un ús de versions no actualitzades del mateix.


L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte del lloc WEB podrà ser reclamat per danys i perjudicis causats.

Tanmateix, l’usuari respondrà per qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”… o eines similars utilitzades amb la finalitat de demanar o extreure dades o de qualsevol altre actuació per la seva part que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

Legislació

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de la màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostre voluntat.

AMR PUBLICITAT SL no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines WEB de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

AMR PUBLICITAT SL no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar, entre d’altres de:

  • Interferències, interrupcions, errades, omissions, averies telefòniques, retards, desconnexions en el funcionament del sistema, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del lloc WEB.
  • Errades produïdes per un mal funcionament dels navegadors o per un ús de versions no actualitzades del mateix.


L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte del lloc WEB podrà ser reclamat per danys i perjudicis causats.

Tanmateix, l’usuari respondrà per qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”… o eines similars utilitzades amb la finalitat de demanar o extreure dades o de qualsevol altre actuació per la seva part que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!