Impressió

Tota empresa identifica de forma gràfica el que vol comunicar o vendre. La impressió i el disseny imprès ordenen la informació i fixen la identitat mitjançant les arts de la tipografia, la fotografia i la il·lustració, el coneixement dels tipus de papers i el control tècnic dels acabats.

A AMR desenvolupem tota mena de projectes gràfics i d’impressió: catàlegs, llibres, revistes, butlletins, fulletons publicitaris, originals de premsa, memòries d’empresa o institucionals, informes, etc., sempre tenint cura de la qualitat del producte final.