EL PINTOR PIGEM I LA SEVA ÈPOCA A LA COMARCA DE BANYOLES